هرگاه به کودکان وعده دادید بدان وفا کنید چرا که آنان بر این باورند که شما روزی شان را می دهید

هرگاه به کودکان وعده دادید بدان وفا کنید چرا که انان بر این باورند که شما روزی شان را می دهید
شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره* ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در جهت […]