تکذیب دیدار معاون رئيس جمهور در امور زنان درباره ورود زنان به ورزشگاه ها

دوشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۷

از سوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له منتشر شد: توضیح لازم اخيراً در اخبار بعضى از رسانه ها آمده بود كه معاون رئيس جمهور در امور زنان گفته است كه درباره ورود زنان به ورزشگاه ها، خدمت حضرت آيت الله العظمى مكارم رسيدم و توضيحاتى دادم و ايشان نسبت به اين موضوع قانع شدند. […]

معظم له دامادی به اسم مدلل ندارند صادقی تکذیب کند و الا…

دوشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۷

از سوی دفتر معظم له منتشر شد: توضيحِ لازم بدين وسيله اعلام مى دارد چنانچه جناب آقاى صادقى اين موضوع را تكذيب و عذرخواهى نمايد مشكلى نيست و الّا از طرق قضايى قابل تعقيب است. بسم الله الرحمن الرحيم مدتى است خبرى سرتاپا دروغ به وسيله بدخواهان مرجعيت شيعه در بعضى از فضاهاى مجازى منتشر […]

شبکه اجتماعی ما در پیام رسان گپ

گروه جهادی بلیغ
دوشنبه - ۶ فروردین ۱۳۹۷

پیام رسان گپ https://gap.im/makarem_ir هر روز با قرآن https://gap.im/makaremtafsir تقویم اسلامی https://gap.im/makaremtaghvim مفاتیح نوین https://gap.im/mafatiholjenan احکام ویژه ۶۰۰ مسئله https://gap.im/makarem600 نهج البلاغه https://gap.im/makaremnahj مکارم مدیا https://gap.im/makaremmedia سوالات شرعی https://gap.im/makaremahkam شبهات کلامی https://gap.im/makaremdoubts یکصد و پنجاه درس زندگی https://gap.im/makarem150 دروس خارج فقه معظم له https://gap.im/makaremdars معرفی کتاب https://gap.im/makaremliber پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی […]

شبکه ما در پیام رسان آی گپ

گروه جهادی بلیغ
دوشنبه - ۶ فروردین ۱۳۹۷

پیام رسان آی گپ پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی http://iGap.net/makarem110 هر روز با قرآن http://iGap.net/makaremtafsir تقویم اسلامی http://iGap.net/makaremtaghvim مفاتیح نوین http://iGap.net/mafatiholjenan احکام ویژه ۶۰۰ مسئله http://iGap.net/makarem600 نهج البلاغه http://iGap.net/makaremnahj مکارم مدیا http://iGap.net/makaremmedia سوالات شرعی http://iGap.net/makaremahkam شبهات کلامی http://iGap.net/makaremdoubts یکصد و پنجاه درس زندگی http://iGap.net/makarem150 دروس خارج فقه معظم له http://iGap.net/makaremdars معرفی کتاب http://iGap.net/makaremliber […]

شبکه ی ما در پیام رسان ایتا

گروه جهادی بلیغ
دوشنبه - ۶ فروردین ۱۳۹۷

پیام رسان ایتا http://eitaa.com/makarem_ir هر روز با قرآن http://eitaa.com/makaremtafsir تقویم اسلامی http://eitaa.com/makaremtaghvim مفاتیح نوین http://eitaa.com/mafatiholjenan احکام ویژه ۶۰۰ مسئله http://eitaa.com/makarem600 نهج البلاغه http://eitaa.com/makaremnahj مکارم مدیا http://eitaa.com/makaremmedia سوالات شرعی http://eitaa.com/makaremahkam شبهات کلامی http://eitaa.com/makaremdoubts یکصد و پنجاه درس زندگی http://eitaa.com/makarem150 دروس خارج فقه معظم له http://eitaa.com/makaremdars معرفی کتاب http://eitaa.com/makaremliber کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم […]

شبکه ی ما در پیام رسان بله

گروه جهادی بلیغ
دوشنبه - ۶ فروردین ۱۳۹۷

پیام رسان بله http://ble.im/makarem_ir هر روز با قرآن http://ble.im/makaremtafsir تقویم اسلامی http://ble.im/makaremtaghvim مفاتیح نوین http://ble.im/mafatiholjenan احکام ویژه ۶۰۰ مسئله http://ble.im/makarem600 نهج البلاغه http://ble.im/makaremnahj مکارم مدیا http://ble.im/makaremmedia سوالات شرعی http://ble.im/makaremahkam شبهات کلامی http://ble.im/makaremdoubts یکصد و پنجاه درس زندگی http://ble.im/makarem150 دروس خارج فقه معظم له http://ble.im/makaremdars معرفی کتاب http://ble.im/makaremliber پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی http://ble.im/makarem110 […]

شبکه ی ما در پیام رسان سروش

گروه جهادی بلیغ
دوشنبه - ۶ فروردین ۱۳۹۷

پیام رسان سروش http://sapp.ir/makarem.ir هر روز با قرآن http://sapp.ir/makaremtafsir تقویم اسلامی http://sapp.ir/makaremtaghvim مفاتیح نوین http://sapp.ir/mafatiholjenan احکام ویژه ۶۰۰ مسئله http://sapp.ir/makarem600 نهج البلاغه http://sapp.ir/makaremnahj مکارم مدیا http://sapp.ir/makaremmedia سوالات شرعی http://sapp.ir/makaremahkam شبهات کلامی http://sapp.ir/makaremdoubts یکصد و پنجاه درس زندگی http://sapp.ir/makarem150 دروس خارج فقه معظم له http://sapp.ir/makaremdars معرفی کتاب http://sapp.ir/makaremliber پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی […]