ترجمه سلام زیارت عاشورا مفاتیح نوین به زبان اشاره

ترجمه سلام زیارت عاشورا مفاتیح نوین به زبان اشاره
یکشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۸

ترجمه سلام زیارت عاشورا مفاتیح نوین اثر ماندگار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  به زبان اشاره ناشنوایان عزیز هدیه به روح پر فتوح سپهبد شهید قاسم سلیمانی