انتشار موشن گرافی های احکام روزه به زبان اشاره مناسب برای ناشنوایان

انتشار موشن گرافی های احکام روزه به زبان اشاره مناسب برای ناشنوایان
سه شنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۸

از سوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له منتشر شد: انتشار موشن گرافی های احکام روزه به زبان اشاره مناسب برای ناشنوایان موشن گرافی های احکام روزه به زبان اشاره ترجمه و آماده سازی تصویری شد. پس از پایان پروژه موشن گرافی احکام روزه و در راستای توجه به نیاز های اقشار مختلف، پایگاه اطلاع […]