هرکس به آنچه مهم نیست بپردازد کار مهمتر را از دست بدهد

هرکس به آنچه مهم نیست بپردازد کار مهمتر را از دست بدهد
پنج شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره* ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در جهت […]

کار اندکی که آن را ادامه دهی بهتر از کار فراوانی است که ار آن خسته و ملول گردی

کار اندکی که آن را ادامه دهی بهتر از کار فراوانی است که ار آن خسته و ملول گردی بلیغ
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره* ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در جهت […]

هر که برای دنیا غمگین شود از پروردگار خویش ناخشنود است

هر که برای دنیا غمگین شود از پروردگار خویش ناخشنود است گروه جهادی بلیغ
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در […]

کلمات زیبا برای زندگی زیبا

چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در […]

زیبایی احسان به کامل کردن آن است

زیبایی احسان به کامل کردن آن است گروه جهادی بلیغ
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در […]

ترک عبادت دل را سخت می کند

ترک عبادت دل را سخت می کندترک عبادت دل را سخت می کند
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

پیامبر رحمت (صل الله علیه و آله) ترک عبادت دل را سخت می کند فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره […]

کسی که دوستش را به بگو و مگو اندازد همنشین خوش روشی نیست

کسی که دوستش را به بگو و مگو اندازد همنشین خوش روشی نیست گروه جهادی بلبغ
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

کسی که دوستش را به بگو و مگو اندازد همنشین خوش روشی نیست فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های […]

همه دارند به پابوسی تو می آیند طبق معمول من بی سر پا جا ماندم

همه دارند به پابوسی تو می آیند طبق معمول من بی سر پا جا ماندم گروه جهادی بلیغ
چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ ***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)*** ***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در […]

اهمیت و ضرورت تولید *تصویر سازی*

اهمیت و ضرورت تولید *تصویر سازی*
دوشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

اهمیت و ضرورت تولید ثبات و امنیت هر کشوری با توان تولیدی آن سنجیده می شود‌ تولید در نظام های اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا دوام و قوام امور اقتصادی در جوامع بشری به آن وابسته است. حتی امروزه میزان ثبات و امنیت هر کشوری، با ظرفیت و توان تولیدی آن […]

اهمیت نوروز *تصویر سازی مناسبتی*

اهمیت نوروز *تصویر سازی مناسبتی*
دوشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

اهمیت نوروز احسن الحال همان ایمان، تقوا، شجاعت، سخاوت و آزادگی است‌ در هنگام تحویل سال همه به فکر خدا هستند و مشغول دعا و ذکر می باشند و همه از درگاه خداوند احسن الحال را می خواهند که احسن الحال همان ایمان، تقوا، شجاعت، سخاوت، آزادگی و امثال آن است. سایز مناسب دسکتاپ ۳۸۴۰*۲۱۶۰ […]