دانلود فایل های کاربردی در مورد سند ۲۰۳۰

باسمه تعالی

برخی از ایرادات وارده به سند ۲۰۳۰

 1. نابسامانی حقوقی در پذیرش این سند

 • مصوبات و گزارش جلسه ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخه ۱۹/۲/۹۶ مبنی بر توقف اجرای سند ۲۰۳۰
 • اعتراض رسمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم طی مراحل حقوقی جهت تصویب سند و مغایرت این رویه با قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی:
 • برای دانلود کلیک کنید

 1. نادیده گرفتن اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی و رویه های تعریف شده حقوقی

 2. خلاءهای امنیتی ایجاد شده

 • به دلیل لزوم ارائه گزارش ادواری و منظم و اطلاعات دقیق از امکانات، برنامه ها، تجهیزات و منابع انسانی در همه رده های آموزشی. مندرج در ص ۵۶ سند.

 

 1. نقض شئون حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت اجرایی شدن چارچوب عمل ۲۰۳۰

 • الزام و پذیرش نظارت جهانی بر همه شئون و حوزه های عملکردی مطابق: نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش ۲۰۳۰، مندرج در متن سند ابلاغی ص ۳۶۱٫
 • دور زدن اسناد و قوانین بالادستی مانند سند تحول آموزش و پرورش

 

 1. هیچ انگاشتن بدنه نخبگانی و به کار نگرفتن جامعه علمی کشور در فرایند بررسی و تصویب

 

 1. اختفاء و پنهان کاری در پذیرش، تصویب، ابلاغ و اجرای آن ولو به صورت آزمایشی

 

 1. متن کاملا سکولار است

شواهد بر سکولار بودن این سند به زودی تقدیم خواهد شد.

 

 1. وجود عبارات و کلمات عام و تفسیر پذیر و مبهم در این سند

 

در این سند واژگانی وجود دارند که عام، مبهم و تفسیر پذیرند. قرائن حاکی از این است که این کلمات در نهایت منجر به به رسمیت شناخته شدن همجنسگرایی در جوامع خواهد شد. در ذیل برخی از این کلمات و شواهدی که دال بر هدف غایی آنها هستند ذکر می شوند:

 

الف: کلمه جنسیت (Gender)، عدالت جنسیتی (Gender Equality)

به کار بردن کلمه (Gender) برای جنسیت در این سند می تواند بعدا در مورد همجنس بازها، دو جنسه ها تفسیر شده و جنبه قانونی به آنها ببخشد. شواهد استفاده کلمه جنسیت (Gender)، عدالت جنسیتی (Gender Equality) در مورد حقوق همجنس بازها و دو جنسه ها:

 • در اسناد و برنامه های ادارات تحت امر سازمان ملل، عدالت جنسیتی (Gender Equality) در مورد دفاع از حقوق زنان و مردان همجنسگرا و دو جنسیتی ها استفاده می شود.
 • در مراکز حقوقی اتحادیه اروپا، عدالت جنسیتی (Gender Equality) در مورد دفاع از حقوق زنان و مردان همجنسگرا و دو جنسیتی ها استفاده می شود.

 

ب: کلمه شمول (Inclusive, Inclusion)

به کار بردن کلمه شمول (Inclusive, Inclusion) در این سند برای دربرگرفتن حمایت های اقتصادی و سیاسی برای همه افراد بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت ،‌ناتوانی جسمی ، نژاد ، خاستگاه ، ‌مذهب و دین  یا وضعیت اقتصادی و وضعیت های دیگر.

با استفاده از عبارت « وضعیت های دیگر » راه برای به رسمیت شناختن حقوق زنان و مردان همجنسگرا  و دو جنسیتی ها باز است  و تفسیر آن در آینده به این مطلب امکان پذیر است. علاوه بر این، شواهد زیر دال بر استفاده کلمه شمول (Inclusive, Inclusion) برای همجنس بازها می باشد:

 • مطرح بودن بحث شمول قوانین اقتصادی و سیاسی برای همجنس گرایان در ایالات متحده مانند گزارش سازمان توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) با عنوان رابطه بین شمول زنان و مردان همجنس باز، دوجنسه ها و تراجنسیتی ها در توسعه اقتصادی

ج: عبارات آزادیهای اساسی (Fundamental Freedoms) و توافقات بین المللی (International Agreements)

این عبارات مطابق شواهد موجود راه را برای به رسمیت شناختن حقوق زنان و مردان همجنسگرا  و دو جنسیتی ها باز می کند.

د: عبارت تبعیض (Discrimination)

عدم وجود توضیحات و قیود لازم برای این کلمه و الزام این سند برای رفع موانع تبعیض، همچنین بحث های مطرح در ادارات زیر مجموعه سازمان ملل در مورد رفع تبعیض در خصوص همجنس بازان، همگی زمینه به رسمیت شناختن همجنس بازی را فراهم می کند.

ه: عبارت دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و تولید مثل و حقوق مربوط به آن” (Universal Access to Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights)

مطابق شواهد معتبر، هدف از این بند از سند، به رسمیت شناختن فاحشگی، ازدواج با همجنس، سقط جنین، از بین بردن قوانین مربوط به رضایت والدین، دسترسی جوانان به سقط جنین و آموزش جنسی جامع، حقوق مردان و زنان همجنس باز دو جنسه ها و تراجنسیتی ها می باشد.

و: عبارت “آموزش های جامع جنسی” (Comprehensive Sexuality Education)

هدف از این عبارت، جنسی کردن کودکان است. زیرا مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می باشد. نمونه آن اجرای این قوانین در لهستان است. زمانی که والدین لهستانی از محتوای بی پرده و آشکار استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای آموزش جنسی در اروپا برنامه مطلع شدند باعث شورش بزرگی در میان آنها گردید. استانداردهای بهداشت جهانی در حقیقت توصیه می کند که به تازه متولدین تا ۴ سال استمنا کردن یاد داده شود، به ۴ تا ۶ ساله ها در مورد هنجارهای مختلف جنسی آموزش داده شود. به افراد ۶ تا ۹ ساله در مورد شیوه های مختلف پیش گیری از حاملگی آموزش داده شود و همچنین “عشق به افراد همجنس” آموزش داده شود و به افراد ۹ تا ۱۲ ساله درباره لذت استمناء و رسیدن به ارگاسم و حقوق  جنسی که توسط فدراسیون بین المللی پلند پرنت هود (Planned Parenthood) تعریف شده است آموزش داده شود. به ۱۲ تا ۱۵ ساله ها “تمایلات جنسی و هویت جنسیتی” و به افراد بالاتر از ۱۵ سال “نگاه انتقادی به هنجارهای فرهنگی و مذهبی مختلف” و پذیرفتن “تفاوت های جنسی” آموزش داده شود.

فدراسیون بین المللی پلند پرنت هود (Planned Parenthood) که یک سازمان چندین میلیارد دلاری است، یکی از بزرگترین فراهم کنندگان آموزش جنسی می باشد. این سازمان از جنسی کردن کودکان بهره های فراوان می برد چون می تواند کاندوم، قرص های ضد باروری، خدمات مشاوره ایی جنسی، آزمایشات پر از فایده ایدز و سقط جنین و درمان را به کودکان بفروشد. وکلای سازمان پلند برنت هود بسیار تلاش نمودند تا آموزش جامع جنسی بتواند جزء یکی از هدف های این سند باشد.

نمونه: صفحه ۷۶ سند ملی آموزش ۲۰۳۰:

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

دانلود فایل های کاربردی در مورد سند ۲۰۳۰

۱٫ برای دانلود کلیک کنید تحلیل برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰سازمان ملل متحد تهدیدات مخفی براي زندگی، خانواده و فرزندان  نویسنده: شارن اسلیتر

 شماره سند:
۲۰۳۰_۰۰۰۹

ترجمه:

www.makarem.ir

 ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#  ۲۰۳۰#

۲٫ برای دانلود کلیک کنید ارزیابی سند آموزش  ۲۰۳۰ بیانیه اینچئون و چارچوب عمل شورای فرهنگی-اجتماعی زنان بهمن۹۵ * ۲۰۳۰ ۰۰۰۳

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۳٫ برای دانلود کلیک کنید ؛ گزارش تحلیلی حقوقی( سند ۲۰۳۰) خلاءهای داخلی، تهدیدهای بین المللی ، سازمان بسیج حقوقدانان* ۲۰۳۰ ۰۰۹۰

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۴٫ برای دانلود کلیک کنید برخی از ایرادات وارده به سند۲۰۳۰*۲۰۳۰ ۰۰۵۳ ۲۰۳۰

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۵٫ برای دانلود کلیک کنید انتشار هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری – تحلیلی بلیغ

نسخه متنی هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری – تحلیلی بلیغ در سایت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله)

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# # ۲۰۳۰

۶٫ برای دانلود کلیک کنید گزارش جامع از سند ۲۰۳۰ سند تکریم و ترویج فرهنگ غرب*۲۰۳۰ ۰۰۲۳

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#  # ۲۰۳۰

۷٫ برای دانلود کلیک کنید مروری بر تحولات و توسعه مفهومی معاهدات بین­ المللی در حوزه زنان، کودکان و خانواده  مستندات اجبار ایران به تغییر احکام و آیات و حذف آنها شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده* ۲۰۳۰  ۰۰۱۶

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۸٫ برای دانلود کلیک کنید سند* ۲۰۳۰ ۰۰۶۷

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۹٫برای دانلود کلیک کنید مروری بر پرسش های مطرح با تاکید بر حوزه آموزش۲۰۳۰_۰۰۹۵

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۰٫برای دانلود کلیک کنید مصاحبه فارس با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا سند ۲۰۳۰ و تحلیل حجت‌الاسلام پارسانیا/  تمرکز بر اسناد بین‌المللی خطایی استراتژیک در حوزه برنامه‌ریزی است* ۲۰۳۰_۰۱۰۲

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۱٫برای دانلود کلیک کنید برخی تولیدات محتوایی یونسکو در راستای تبیین تعهدات دولتها در چارچوب هدف  ۴ الگوی توسعه پایدار و سند آموزش ۲۰۳۰ شورای فرهنگی-اجتماعی زنان خرداد سند* ۲۰۳۰_۰۱۰۹

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۲٫ برای دانلود کلیک کنید نیلوفر مقدمی پژوهشگر حقوق بشر و حقوق بین- الملل تحلیل حقوقی سند ۲۰۳۰ آموزش یونسکو*۲۰۳۰ ۰۱۱۰

UNESCO Education Agenda 2030

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۳٫ برای دانلود کلیک کنید سخنرانی دکتر سینا کلهر در همایش بررسی سند ۲۰۳۰ در دفتر تبلیغات *۲۰۳۰ ۰۱۴۹

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۴٫ برای دانلود کلیک کنید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا* ۲۰۳۰ ۰۱۵۴

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۵٫ برای دانلود کلیک کنید نقد سند ۲۰۳۰ با زاویه الگوی پیشرفت اسلامی(پیشخوان نشست)* ۲۰۳۰ ۰۱۵۶

۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰# ۲۰۳۰#

۱۶٫ برای دانلود کلیک کنید نقد جامع بنادین ۲۰۳۰ رضا حبیبی* ۲۰۳۰ ۰۱۵۸

۱۷٫ برای دانلود روی شماره اسناد کلیک کنید.

۲۰۳۰_۰۱۴۹ ۲۰۳۰_۰۱۱۰

۲۰۳۰_۰۰۲۹

۲۰۳۰_۰۲۲۹

۲۰۳۰_۰۱۹۸

۲۰۳۰_۰۱۹۷

۲۰۳۰_۰۰۹۹

۲۰۳۰_۰۰۱۴

۲۰۳۰_۰۰۱۱

۲۰۳۰_۰۰۴۱

۲۰۳۰_۰۱۰۳

۲۰۳۰_۰۰۹۱

۲۰۳۰_۰۱۳۷

۲۰۳۰_۰۱۰۶

۲۰۳۰_۰۱۰۵

۲۰۳۰_۰۲۲۸

۲۰۳۰_۰۲۳۰

۲۰۳۰_۰۲۲۳

۲۰۳۰_۰۲۲۷

۲۰۳۰_۰۲۲۰

۲۰۳۰_۰۲۰۳

۲۰۳۰_۰۲۰۵

۲۰۳۰_۰۱۹۶

۲۰۳۰_۰۲۰۰

برای دیدن فیلم های منتخب در زمینه سند ۲۰۳۰ کلیک کنید

فرم شماره سه ۳ رصد /اورژانس فضای مجازی گروه جهادی بلیغ

***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو ۲ *آدرس فعالیت در شبکه های اجتماعی* و شماره چهار ۴ *ارسال فیلم زبان اشاره * ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)***

***رصد و اورژانس فضای مجازی به منظور دیدبان تحرکات دشمن در جهت دهی فعالیت های جهادی تبلیغی فضای مجازی اعم از تولیدی و اعزام مبلغ در فضای مجازی و … می‌باشد.
شما می توانید تحرکات دشمن و نیاز به پاسخ گوئی متخصصین در  فضای مجازی اعم ازسایت ها کامنت ها و نظرات مطالب سایت و گروه های شبکه های ایرانی و خارجی و … را به ما از طریق فرم زیر اعلام کنید تا گروه جهادی تبلیغی بلیغ به سیاست گذاری جهت تولید محتوا و در اورژانس فضای مجازی به اعزام مبلغ متخصص اقدام نماید. و شما نیز با همراهی اساتید متخصص به دفاع از مکتب حقه تشیع بپردازید، و در ثواب نشر و دفاع از مکتب حقه تشیع بهره مند گردید. همیشه موفق باشید.

فرم شماره سه رصد / اورژانس فضای مجازی

 • فقط فرستادن یک آدرس برای این فرم ضروری است
 • فقط فرستادن یک آدرس برای این فرم ضروری است
 • چنانچه اطلاعانی در مورد رصد انجام گرفته دارید وارد نمائید
 • *اختیاری

جستجو